Περισσότερες επιλογές

Προτεινόμενη εφαρμογή

WV100

  • ΒΗΜΑ: 21.5 mm
  • LWO: 100 mm
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ: 14.5 mm