Τα WAVE SYSTEMS είναι στην ουσία η συνέχεια της σειράς expand, για εφαρμογές πιο απαιτητικές απέναντι στα αδιάκριτα βλέμματα!

Είναι η εφαρμογή που θα κρατήσει την ιδιοτικότητα του χώρου σε υψηλά ποσοστά, κυρίως για εξωτερική χρήση σε κιγκλιδώματα και φράχτες αλλά και σε εσωτερικό για ψευδοροφές, πόρτες και χωρίσματα.

Διατίθεται σε δυο μοτίβα. Την απλή μορφή W100 και την πιο στιβαρή και ανθεκτική W101 με κάθετο νεύρωμα από άξονα αλουμινίου.